Keiturin Sote Oy 

Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi Virroille ja Ruovedelle 

Asiakas: Keiturin Sote Oy 

Yhteistyössä Sedu Education Oy, Vietnamilainen rekrytointiyritys ja Vietnamin työministeriö 

Asiakkaalla, Keiturin Sote Oy:llä, jo keväällä 2022 tarve rekrytoida lähihoitajia myös ulkomailta. Kesän aikana se selvitti eri mahdollisuuksia. GreenFiVi esitti ratkaisuksi vietnamilaisten hoitajien hankkimista Virroille ja Ruovedelle. Päätös saatiin nopeasti. Sopimuksen jälkeen käynnistimme yhteistyökumppaneidemme kanssa rekrytointiprosessin.

Vietnamilainen kumppani käynnisti hoitajahankinnan asiakkaan määrittämien kriteerien mukaisesti. Markkinoinnissa hyödynnettiin myös työ- ja elinkeinoministeriön TE-live palvelua. Hoitajien testauksessa ja soveltuvuusarvioinnissa käytettiin suomalaisen lähihoitajakoulutuksen valintakriteeristöä. Työnantaja toteutti lopullisen hoitajavalinnan hyödyntäen soveltuvuusarvioinnin tuloksia. Valituilla hoitajilla oli Vietnamissa suoritettu toisen asteen lähihoitajatutkintoa vastaava koulutus ja työkokemusta.

Lähtömaakoulutus Vietnamissa kesti 6 – 7 kuukautta ja hoitajat opiskelivat päätoimisesti kampusalueella. GreenFiVi ja koulutuskumppani Sedu Education toimivat vastuullisesti suomen kielen lähtömaakoulutuksessa niin, että hoitajat Suomeen saapuessaan voivat aloittaa työnsä ja oppisopimuskoulutuksensa suomen kielellä. Kaikki hoitajat saavuttivat suomen kielen A2.2 tason sisältäen kuullun ymmärtämisen, lukemisen ja luetun ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen.

GreenFiVi järjesti hoitajien oleskelu- ja viisumiasiat sekä muut viranomaisselvitykset. Keiturin Sote Oy suoritti hoitajien ja perheiden taustaselvitykset sekä Suomeen tulosta lähtien kaikki tarvittavat järjestelyt Virroilla ja Ruovedellä. Keiturin Sote Oy myös koordinoi kotoutumiseen liittyvät ensi vaiheet kuntien ja viranomaisten kanssa.

Kaikki hankkeen osapuolet olivat hyvin sitoutuneita ja hoitajat motivoituneita, mikä auttoi selviytymään kulttuurierojen tuomista käytännön haasteista.

”Tietojen vaihto oli hyvin koordinoitu koko toiminnan ajan. Samoin hoitajat ovat erittäin hyvin tietoisia uusista työpaikoistaan ja asuinpaikoistaan.” Kari Nuutila, Keiturin Sote Oy

Elokuun alussa 2023 kaksikymmentä hoitajaa aloitti työnsä Keiturin Soten palveluksessa Virroilla ja Ruovedellä. Hoitajat suorittavat työnsä ohessa lähihoitajatutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Samalla he jatkavat suomen kielen opintojaan. Perheiden osalta jatkotoimista vastaavat kunnat.

Keiturin Sotelle vietnamilaisten hoitajien hankinta oli tarpeellinen osaratkaisu hoitajapulaan. Eläköitymisen myötä uusille hoitajille on jatkuva tarve. Keiturin Soten tavoitteena on saada pysyviä, pitkäaikaisia työsuhteita.

Green FiVi:n ja Keiturin Sote Oy:n neuvottelut etenivät luottamuksen hengessä nopeasti ja sopimuksen allekirjoituksen jälkeen kaikki vaiheet ovat edenneet sovitusti.

Tietojen vaihto on ollut jatkuvaa. Green FiVi on erittäin osaava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani. Prosessin aikana luottamus on vahvistunut.

Keiturin Sote Oy saa erittäin osaavia ja motivoituneita hoitajia. Hoitajat tulevat suorittamaan suomalaisen tutkinnon ja työskentelevät Keiturin Soten ikäihmisten palveluissa hyvällä kielitaidolla. Kulttuuriltaan vietnamilaiset sopivat erittäin hyvin suomalaiseen työyhteisöön.

Suomalainen työlupien myöntäminen ei ole nopea prosessi. Työlupien haku olisi voitu tehdä hieman aikaisemmin, jotta ne saadaan hoitajille hyvissä ajoin. Nyt luvat saadaan pääosin viime hetkellä. Muutoin koko lupaprosessi ja hoitajien rekrytointiprosessi on ollut erittäin ammattitaitoista työtä huomioiden myös lähtömaan toimintakulttuurin.

Keiturin Sote Oy on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Green FiVin kanssa.

Hyvinvointialueet voisivat hyödyntää yhteistyöstä kertynyttä kokemusta sekä nopeaa prosessia laajemmin. Myös Sedu Educationin tapa toteuttaa kielenopetus pidämme erittäin korkeatasoisena ja toimivana.

Kari Nuuttila

Toimitusjohtaja, Keiturin Sote Oy

Vastuullisesti toteutetun kielikoulutuksen ansiosta hoitajat voivat heti saapuessaan aloittaa työnsä ja oppisopimuskoulutuksensa suomen kielellä.

Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi | Kampusalue Vietnamissa

Kampusalue, jolla hoitajat opiskelivat Vietnamissa ennen Suomeen tuloaan.

Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi | GreenFivi kansainvälistymisjohtaja Mai Renko tapaamassa hoitajaryhmää Vietnamissa

GreenFiVin kansainvälistymisjohtaja Mai Renko esittelee hoitajaryhmälle tulevien työpaikkojen sijaintia Suomessa.

Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi | Hoitajien koulutus Vietnamissa
Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi | GreenFivi kansainvälistymisjohtaja Mai Renko tapaamassa hoitajaryhmää Vietnamissa
Vietnamilaisten hoitajien rekrytointi | Hoitajat suomen kielen koulutuksessa Vietnamissa

Ryhmä koulutuskumppani Sedu Educationin järjestämässä suomen kielen koulutuksessa Vietnamissa. Kuvassa keskellä Sedu Educationin sosiaali- ja terveysalan opettaja Mervi Ropponen sekä kieli- ja kotoutumiskouluttaja Jenni Gray yhdessä vietnamilaisen rekrytointiyrityksen edustajan kanssa.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?